IT & LÆRING

Ørstedskolen vægter brugen af IT i undervisningen meget højt og har som målsætning at IT er en integreret del af undervisningen i alle fag.

Dette kommer til udtryk på mange måder gennem en skoledag, hvor eleverne har et utal af muligheder for at benytte egne eller skolens computere. Vi ser elevernes egne medbragte enheder, mobiltelefon såvel som computer, som en vigtig ressource i undervisningen og skolen har fokus på at skabe en konstruktiv ramme for brugen af enhederne. Dette gøres bl.a. ved følgende:

Alle elever kan med UNI-login tilgå alle vores digitale tjenester, logge på computerne eller koble sig på skolens trådløse netværk.

Skolen råder ikke over et IT-lokale, da vi vægter integrationen af IT i undervisningens daglige ramme højt.

Ørstedskolen råder over en bred vifte af online-baserede læremidler, der kan tilgås via nettet både på skolen og hjemme.

Alle undervisningslokaler på Ørstedskolen har en interaktiv tavle (Smartboard), hvilket giver elever og lærere et hav af muligheder for at inddrage digitale medier i undervisningen.

Udover digitale læremidler, der kan gøre det ud for eller understøtter bogen, råder skolen over flere ressourcer, der er med til at ændre læringssituationen og giver gode muligheder for at lære på nye og spændende måder.