VORES FOKUSOMRÅDER ER:

 • AT ALLE ELEVER SKAL BLIVE DYGTIGERE

  Det opnår vi ved:

  • Læringsmål som elever, forældre og lærere forstår
  • Undervisningsdifferentiering (niveau, køn, interesse)
  • Holddeling 30-35% af tiden
  • Faglig guidning og supervision af kontaktlærer
  • Brug af læse- og matematikvejledere
  • ILP’en (Individuel Lærings Plan) som et aktivt værktøj – opstille læringsmål
  • Digitale undervisningsmidler
  • Faglige test
 • AT ALLE ELEVER SKAL TRIVES BEDRE

  Det opnår vi ved:

  • Daglig kontakt med kontaktlærer
  • Social og trivselsmæssig guidning af kontaktlærer
  • Fokus på klassen og den enkelte elevs trivsel
  • Klassefællesskab og andre fællesskaber
  • AKT vejledere, pædagoger og skolefe
  • Trivselsmålinger
 • SKOLE-HJEM SAMARBEJDET

  Det opnår vi ved:

  • 2 årlige forældremøder
  • 2 årlige skolehjemsamtaler – nov. og marts
  • Elevplaner udarbejdes inden 1. skole-hjem samtale
  • 1-2 årlige fagcafeer
  • Kontaktforældre i alle klasser
  • Skolebestyrelse
  • Kommunikation – nyhedsbreve hver uge, SkoleIntra og skolens hjemmeside
 • KONTAKTLÆRER ORDNING

  Eleverne mødes med deres kontaktlærer dagligt efter behov kl. 8.25-8.55 med fokus på:

  • Relationer – lærer/elev, elev/elev og skolehjem samarbejde
  • Læringsmål – som elev og forældre forstår
  • Faglighed – dansk, matematik, trivsel og bevægelse/motion
 • FAGLIGE, DIDAKTISKE OG PÆDAGOGISKE IDEER

  • Klassen bevares som et fællesskab
  • Kontaktlærer i stedet for klasselærer
  • Holddeling i 30% af undervisningstiden
  • Forældresamarbejdet varetages af kontaktlærer