SKOLEBESTYRELSEN

På en skole som vægter skole-hjem samarbejdet højt, er arbejdet i skolebestyrelsen en vigtig faktor.

For at opnå tættest mulig kontakt til forældrene er der på Ørstedskolen etableret god kontakt mellem bestyrelsen og de klasseråd, som er oprettet i alle klasser.

Samarbejdet med klasserådene er sat i system med årligt møde, hvor man sammen med repræsentanterne fra bestyrelsen tager emner op som: erfaringsudveksling, relevante problemstillinger i afdelingerne og kontakten til bestyrelsen.

På skolens interne kommunikationssystem er der for forældrene mulighed for at kommunikere med klasseråd og skolebestyrelse.

Skolen abonnerer elektronisk på medlemsbladet fra landsforeningen Skole og Forældre, og dette lægges ved udgivelsen ud til orientering til alle forældre


Arbejdsområder

Skolebestyrelsen er bestyrelse for både skole og SFO. Den består af syv forældrevalgte medlemmer, to repræsentanter for personalet på skolen samt to elevrepræsentanter og skoleleder. Sekretariatsleder fungerer som sekretær for bestyrelsen. Det er skolebestyrelsen, som fastlægger principper for skolens arbejde. Den godkender skolens budget og undervisningsmidler samt fastsætter ordensregler. Bestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. Fra skolebestyrelsens møder udarbejdes beslutningsprotokol (referat) som er offentligt tilgængeligt. Skolebestyrelsen skal én gang årligt udarbejde en beretning. Beretningen skal informere skolens forældre og andre uden for bestyrelsen om årets arbejde. Skolebestyrelsens medlemmer kan på skolebestyrelsens møder fremlægge egne og andre forældres synspunkter og ønsker. Skolebestyrelsen er ikke en klageinstans, og alle individuelle personlige problemer skal igennem personale og leder.


Datoer for bestyrelsesmøderne

Onsdag den 24. august 2016

Tirsdag den 11. oktober 2016

Torsdag den 24. november 2016

Mandag den 19. december 2016

Tirsdag den 31. Januar 2017

Torsdag den 16. marts 2017

Mandag den 24. april 2017

Onsdag den 31. maj 2017