SKOLEBESTYRELSEN

På en skole som vægter skole-hjem samarbejdet højt, er arbejdet i skolebestyrelsen en vigtig faktor.

For at opnå tættest mulig kontakt til forældrene er der på Ørstedskolen etableret god kontakt mellem bestyrelsen og de forældreråd, som er oprettet i alle klasser.

Samarbejdet med forældrerådene er sat i system med årligt møde, hvor man sammen med repræsentanterne fra bestyrelsen tager emner op som: erfaringsudveksling, relevante problemstillinger i afdelingerne og kontakten til bestyrelsen.

På skolens interne kommunikationssystem er der for forældrene mulighed for at kommunikere med forældreråd og skolebestyrelse.

Skolen abonnerer elektronisk på medlemsbladet fra landsforeningen Skole og Forældre, og dette lægges ved udgivelsen ud til orientering til alle forældre


Arbejdsområder

Skolebestyrelsen er bestyrelse for både skole og SFO. Den består af syv forældrevalgte medlemmer, to repræsentanter for personalet på skolen samt to elevrepræsentanter og skoleleder.  Det er skolebestyrelsen, som fastlægger principper for skolens arbejde. Den godkender skolens budget og undervisningsmidler samt fastsætter ordensregler. Bestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. Fra skolebestyrelsens møder udarbejdes beslutningsprotokol (referat) som er offentligt tilgængeligt. Skolebestyrelsen skal én gang årligt udarbejde en beretning. Beretningen skal informere skolens forældre og andre uden for bestyrelsen om årets arbejde. Skolebestyrelsens medlemmer kan på skolebestyrelsens møder fremlægge egne og andre forældres synspunkter og ønsker. Skolebestyrelsen er ikke en klageinstans, og alle individuelle personlige problemer skal igennem personale og leder.


Datoer for bestyrelsesmøderne

Mandag den 13. august 2018 kl 19.00

Tirsdag den 18. september 2018 kl 19.00

Onsdag den 24. oktober 2018 kl 19.00

Torsdag den 29. November 2018 kl 19.00

Mandag den 21. januar 2019 kl 19.00

Tirsdag den 5. marts 2019 kl 19.00

Torsdag den 2. maj 2019 kl 19.00

Onsdag den 12. juni 2019 kl 19.00